top of page

NeuroConsulting Nöropazarlama Danışmanlığı

Nöropazarlama, pazarlamada yeni bir çağ

Pazarlama, işletmelerin hedef kitleleriyle iletişim kurması ve onları etkilemesi için kullandıkları bir dizi araç ve stratejidir. Ancak, geleneksel pazarlama yöntemleri, tüketicilerin zihninin derinliklerine inmekte yetersiz kalabilmektedir. Tüketicilerin satın alma kararlarını neyin etkilediğini tam olarak anlamak için, onların duygusal ve bilinçaltı tepkilerini anlamamız gerekir.

Neuro Reflect olarak, işletmelerinizi etkili ve sürdürülebilir bir başarıya taşıyacak özgün nöropazarlama stratejileriyle donatıyoruz. Müşterilerimiz için sadece bir pazarlama danışmanlığı hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda markanızın tüketicilerin zihninde kalıcı izler bırakmasını sağlayan derinlemesine çözümler sunuyoruz. Bu çerçevede nöropazarlama danışmanlığımız, sadece pazarlamanızın ne kadar etkili olduğunu değil, aynı zamanda bu etkinin ardındaki nedenleri de anlamanıza odaklanıyor.

Image by Milad Fakurian
neurologist-doctor-analysing-nervous-sys

Nöropazarlama, pazarlamada yeni bir çağ

Pazarlama stratejileri oluştururken genellikle ‘ne’yi yapacağınız kadar, ‘neden’ yapmanız gerektiğini de anlamak önemlidir. Nöropazarlama danışmanlığımız, işletmenizin hedef kitlesiyle daha derin bir bağ kurmasına yardımcı olurken, tüketicilerin beyninde nasıl bir etki bıraktığınızı anlamanızı sağlar. Nöropazarlama danışmanlığı, markanızı tüketicilerin zihninde kalıcı bir şekilde konumlandırmanıza yardımcı olur.

Nöropazarlama, tüketici davranışlarını anlama, duygusal bağlar kurma ve marka sadakatini artırma üzerine odaklanan bir yaklaşımdır. Bu bağlamda, işletmenizin potansiyelini maksimize etmek için geliştirdiğimiz stratejiler, sadece kısa vadeli kazançlar değil, aynı zamanda uzun vadeli müşteri bağlılığı ve rekabet avantajı elde etme hedefini de içerir.

Bizimle çalışan işletmeler, nöropazarlama danışmanlığı sayesinde sadece satışlarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda marka algısını güçlendirir ve sektörde öne çıkar. Stratejilerimiz, tüketicilerin duygusal yanıtlarını ve karar alma süreçlerini anlamak üzerine odaklanarak, markanızın daha anlamlı ve etkili bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanır.

 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, eğlence içeriğinizin tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, eğlence içeriği analizi ihtiyaçlarınızı belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi reklamların analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, eğlence içeriğinizi tükettikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, eğlence içeriğinizin dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, eğlence içeriğinizi daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, eğlence içeriğinizin güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, marka öğelerinizin güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, marka öğelerinin tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanızın NeuroBranding ihtiyaçları belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi marka öğelerinin analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, marka öğelerinizi daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, marka öğelerini inceledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, marka öğelerinin dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, raf konumlandırmalarınızın tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, raf konumlandırmalarınızın güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, raf konumlandırmalarınızı daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, raf konumlandırmalarınızı inceledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, raf konumlandırmalarınızın dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanızın raf konumlandırma analizi ihtiyaçlarını belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi raf konumlandırmalarının analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, logo ve sloganlarınızı daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, logo ve sloganlarınızın tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, logo ve sloganlarınızın güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, logo ve sloganlarınızı inceledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, logo ve sloganlarınızın dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanızın nöropazarlama araştırması ihtiyaçlarını belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi logo ve sloganların analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, fiyatlarınızın güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanızın fiyat analizi ihtiyaçlarını belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi ürünlerin fiyatlarını analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, fiyatların tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, ürün fiyatlarını inceledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, fiyatların dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, fiyatlarınızı daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanızın dijital deneyim analizi ihtiyaçlarını belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi dijital deneyimlerin analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, dijital deneyimlerinizi inceledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, deneyimlerin dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, dijital deneyimlerinizin güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, dijital deneyimlerinizi daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, dijital deneyimlerin kullanıcılar üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanızın ürün deneyimi analizi ihtiyaçlarını belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi ürünlerin veya hizmetlerin analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, ürünleri veya hizmetleri deneyimledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, ürünlerin dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, ürünlerin tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, ürünlerinizin güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, ürünlerinizi daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanızın reklam analizi ihtiyaçlarını belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi reklamların analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, reklamlarınızı daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, reklamlarınızın güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, reklamlarınızı izledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, reklamların dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, reklamlarınızın tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Hangi Nöropazarlama Tekniklerini Kullanıyorsunuz?
  Nöropazarlama araştırmalarımızda, EEG, göz izleme, GSR, yüz ifadesi analizi, pupillometre ve kalp atış hızı izleme gibi cihaz ve teknolojiler kullanarak tüketicilerin beyin aktivitesi, duygusal tepkileri ve fizyolojik değişikliklerini ölçüyoruz.
 • Nöropazarlama Nedir ve Nasıl Uygulanır?
  Nöropazarlama, tüketicilerin beyin aktivitesini, duygusal tepkilerini ve fizyolojik değişikliklerini ölçerek bilinçaltı tepkilerini anlamamıza yardımcı olan bir pazarlama disiplinidir. Bu bilgiler, pazarlama stratejilerini, ürün gelişimini ve tüketici deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir.
 • Nöropazarlama hizmetlerinizi nasıl sunuyoruz?
  Neuro Reflect olarak, müşterilerimize özel çözümler sunan kapsamlı nöropazarlama hizmetleri sunuyoruz. Araştırma, danışmanlık ve eğitim alanlarını kapsayan çalışma modelimiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve hedeflerine en uygun desteği sağlıyoruz.
 • Veri Gizliliği ve Etik konularında nasıl bir yaklaşımınız nasıldır?
  Neuro Reflect olarak, veri gizliliği ve etik konularına büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizin verilerini ve bilgilerini korumak için en yüksek standartları takip ediyoruz. Her proje, araştırma veya çalışma sürecimizde, müşteri verileri ve bilgileri özenle korunur. Bu bilgileri sadece belirli projelerde kullanmak üzere tutar, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayız. Web sitemizde ilan ettiğimiz, üyesi olduğumuz ve uluslararası kabul gören The Neuromarketing Science and Business Association (NMSBA) etik değerlerine sıkı sıkıya bağlıyız.
 • Nöropazarlama sonuçları pazarlama stratejilerini nasıl etkiler?
  Nöropazarlama sonuçları, işletmelerin reklam, ürün tasarımı, fiyatlandırma, müşteri deneyimi, UX/UI ve marka yönetimi gibi alanlarda daha etkili bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar. Beyin aktivitesini ve duygusal tepkileri ölçerek, stratejilerin tüketicilerle daha derin bir bağ kurmasına olanak tanır. Bu sayede, müşterilerin gerçek duygusal tepkilerini anlamak ve onlarla daha anlamlı bir etkileşimde bulunmak mümkün olur. Nöropazarlama sonuçları, işletmelerin hedef kitlesini daha iyi anlamasına ve bu anlayışı stratejilerine entegre etmelerine yardımcı olarak rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlar.
 • Nöropazarlama araştırmalarınızı hangi yerlerde gerçekleştirebilirsiniz?
  Neuro Reflect olarak, taşınabilir araştırma ekipmanları kullanarak esnek bir çalışma modelini benimsiyoruz. Bu sayede, sadece ofisimizde değil, ihtiyaç halinde Türkiye’nin ve dünyanın herhangi bir yerinde veri toplama imkanına sahibiz. Nöropazarlama araştırmalarınızı hedef kitlenizin bulunduğu herhangi bir konumda gerçekleştirebilmek, size özel araştırmalar yapma esnekliği sunar. Bu da nöropazarlama verilerinizi daha geniş bir coğrafyaya yayarak daha kapsamlı ve çeşitli sonuçlar elde etmenize olanak sağlar.
 • Nöropazarlama hizmetlerini kullanmak yüksek maliyetli mi?
  Nöropazarlama hizmetleri, geçmişte yüksek maliyetli olarak kabul edilse de, artık çeşitli bütçe seçeneklerine uygun hale gelmiştir. Neuro Reflect olarak, teknolojik ilerlemeleri yakından takip ederek nöropazarlama hizmetlerimizi çeşitlendiriyor ve müşterilerimize uygun maliyetli çözümler sunuyoruz. Özel ihtiyaçlarınıza yönelik tasarladığımız nöropazarlama stratejileri ile bütçenizi optimize etmenize ve etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olabiliriz.
 • Nöropazarlama Projelerinizin Süresi Nedir?
  Her proje benzersizdir ve bu nedenle süreçleri de öyle. Projelerin süresi, hedeflerin karmaşıklığına ve kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle, projelerimiz birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürer.
 • Nöropazarlama araştırmaları, tüketicilerin bilinçaltı tepkilerini anlamamıza nasıl yardımcı olur?
  Nöropazarlama araştırmaları, tüketicilerin bilinçaltı tepkilerini anlamamıza yardımcı olur çünkü çeşitli teknikler kullanarak tüketicilerin beyin aktivitesini, duygusal tepkilerini ve fizyolojik değişikliklerini ölçer. Bu teknikler, tüketicilerin bir ürüne, markaya veya pazarlama mesajına karşı nasıl hissettiklerini ve düşündüklerini daha iyi anlamamızı sağlar.
 • Hangi Sektörler için Nöropazarlama Çözümleri Sunuyorsunuz?
  Nöropazarlama çözümlerimiz, perakende, B2B, gıda ve içecek, medya, eğitim, sağlık, otomotiv, turizm, finans, teknoloji, e-ticaret, film, oyun ve eğlence gibi geniş bir sektör yelpazesine hitap eder. Herhangi bir sektörde faaliyet gösteren işletmeler, tüketicilerin davranışlarını daha derinlemesine anlamak ve pazarlama stratejilerini optimize etmek için nöropazarlama verilerinden faydalanabilir.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanızın ambalaj analizi ihtiyaçlarını belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi ambalajların analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, ürün ambalajlarını inceledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, ambalajların dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, ambalajlarınızı daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, ambalajlarınızın güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, ürün ambalajlarının tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Katılımcı ve Metot Seçimi:
  Analiz için uygun katılımcıları seçer ve hedef kitlenizin özelliklerine uygun katılımcıları davet ederiz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Analiz ve İçgörü:
  Toplanan veriler, nöropazarlama uzmanlarımız tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. İçgörüler, dijital pazarlama materyallerinin tüketiciler üzerindeki etkisini ve karşılanan duygusal tepkileri anlamamıza yardımcı olur.
 • Veri Toplama:
  Katılımcılar, dijital pazarlama materyallerini inceledikleri sırada fizyolojik sinyalleri iletmek için özel ekipmanları kullanırız. Bu sinyaller, materyallerin dikkat çekme, hafıza oluşturma, ilgi uyandırma ve duygusal tepki gibi kritik metrikler açısından değerli bilgiler sağlar.
 • Proje ve İhtiyaç Analizi:
  İlk adımda, markanız için dijital pazarlama analizi ihtiyaçlarını belirlemek için iş birliği yaparız. Hangi dijital pazarlama materyallerinin analiz edilmesi gerektiğini saptar ve projeyi özelleştiririz. Bu, elde edilen verilerin gerçeğe daha yakın ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Raporlama:
  Analizlerimizin sonuçlarını etik değerlere uygun bir şekilde düzenlediğimiz raporlar ile sizinle paylaşırız. Bu raporlar, dijital pazarlama materyallerinizin güçlü yanlarını ve geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Stratejik Öneriler:
  Analizlerimize dayanarak, dijital pazarlama materyallerinizi daha etkili hale getirmenize ve markanızın başarısını artırmanıza yönelik stratejik öneriler sunarız.
 • Etkili Pazarlama Stratejileri İçin Derinlemesine Anlayın
  Nöropazarlama danışmanlığımızla, markanızın başarısını sadece reklam ve kampanya stratejileriyle sınırlamıyoruz; aynı zamanda müşteri deneyiminden marka konumlandırmasına, ürün geliştirmeye kadar geniş bir perspektife odaklanıyoruz. Hedef kitlenizin zihninde etkili mesajlar oluşturarak, işletmenizin rekabet avantajını artırmaya yardımcı oluyoruz. Bu yöntem, sadece satış ve pazarlama değil, aynı zamanda müşteri sadakati, operasyonel verimlilik ve genel işletme performansını artırmak için bütünsel bir strateji sunuyor. Nöropazarlama danışmanlığımızda, markanızın ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu yaklaşım, markanızın sektördeki konumunu, hedef kitlesini, rekabet ortamını ve pazarlama hedeflerini derinlemesine analiz ediyor. Bu analizler sonucunda, işletmenizin rekabet avantajını artıracak ve hedef kitlenize daha etkili bir şekilde ulaşacak stratejiler geliştiriyoruz.
 • Rekabet Üstünlüğü Elde Edin
  Nöropazarlama, tüketicilerin bilinçaltı düzeydeki karar verme süreçlerini anlamamıza olanak tanıyor. Bu bilgi, markanızın ürün ve hizmetlerini tüketicilerin zihninde daha çekici ve akılda kalıcı hale getirmenize yardımcı oluyor. Nöropazarlama danışmanlığımız, markanızın benzersiz değerini ortaya çıkararak rekabet avantajı elde etmenize destek veriyor. Bu değer, ürün veya hizmet özelliklerinden, marka hikayesine, müşteri deneyimine kadar geniş bir yelpazede olabilir. Biz, markanızın benzersiz değerini belirlemenize ve bu değeri pazarlama stratejilerinizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı oluyoruz.
 • Karar Alma Süreçlerini İyileştirin
  Nöropazarlama danışmanlığımız, markanızın karar alma süreçlerini veri tabanlı bir yaklaşımla güçlendiriyor ve daha stratejik, etkili hale getiriyor. Verilere dayalı kararlar almak, markanızın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamamıza olanak tanıyor, böylece hedef kitlenize daha etkili bir şekilde ulaşmanızı sağlıyoruz. Bizimle nöropazarlama prensiplerini kullanarak elde ettiğiniz değerli verileri stratejik bir şekilde kullanabilir ve markanızın rekabet avantajını artırabilirsiniz. Veri ile şekillenen stratejiler ile, rekabetin ötesine geçerek markanızı sürdürülebilir bir başarıya taşıyoruz.
 • Müşteri Bağlılığı Artışı Sağlayın
  Müşteri bağlılığı, markanızın uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip. Nöropazarlama, tüketicilerin duygusal tepkilerini anlamamıza olanak tanıyor. Neuro Reflect olarak sunmuş olduğumuz danışmanlık hizmetimiz ile, müşterilerinizin markanıza duygusal bir bağ kurmasını sağlayarak müşteri bağlılığını artırıyoruz. Bu bilgi, marka deneyimini tüketicilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlamamıza yardımcı oluyor. Biz, müşterilerinizin markamıza daha fazla değer katmasını sağlayacak bir müşteri deneyimi yaratıyoruz. Bu deneyim, tüketicilerin markamıza karşı olumlu duygular hissetmelerini ve markamızla daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlıyor.
bottom of page